Snabba lån

Vilka är riskerna med snabblån?

Posted on

Snabblån innebär inneboende risker, särskilt de höga räntorna som kan utgöra utmaningar för att uppfylla skuldåtaganden. Det är nödvändigt för låntagare att genomföra en noggrann bedömning av sin ekonomiska hållbarhet innan de nyttjar snabblån från klara lån som ett sätt att mildra potentiella risker.

Trots att de erbjuder omedelbar ekonomisk lättnad med snabblån från cashbuddy, bär snabblån på bördan av höga räntor som kan resultera i betydande långsiktiga ekonomiska utmaningar. Därför måste individer noggrant utvärdera sin förmåga att återbetala lånet med tanke på sina befintliga ekonomiska åtaganden.

Att försumma att ta hänsyn till dessa överväganden kan leda till en skuldcykel som kan vara svår att undkomma. Att bevara ekonomisk stabilitet är av yttersta vikt för att undvika de ogynnsamma konsekvenser som kan följa av att ta snabblån utan nödvändig planering och förutsyn.

1. Hög ränta

Ett av de främsta riskerna med snabblån är att långivarna ofta tar ut höga räntor. Det är avgörande för låntagare att noggrant beräkna den totala ränteavgiften för att bedöma den omfattande kostnaden för låneprocessen.

En grundlig förståelse för räntor är avgörande för att individer ska kunna fatta välgrundade ekonomiska beslut. När man granskar olika lånealternativ måste låntagare genomföra en noggrann bedömning av räntorna som erbjuds av olika långivare för att fastställa de mest fördelaktiga villkoren som finns tillgängliga för dem.

Det är viktigt att notera att utvärderingsprocessen inte enbart bör fokusera på själva räntan utan också ta hänsyn till faktorer som frekvensen av räntesammansättning och eventuella ytterligare avgifter som gäller för lånet. Genom att ägna tillräckligt med tid åt att förstå dessa komponenter kan låntagare undvika ekonomiskt betungande situationer och säkerställa att de väljer det mest ekonomiskt kloka alternativet som överensstämmer med deras krav.

2. Potential för Skuldcykel

Potential för skuldcykel

Snabblån har potentialen att inleda en cykel av skuld för låntagare som står inför utmaningar med återbetalningen. För att undvika att hamna i en sådan situation är det avgörande för individer att upprätthålla en stabil ekonomisk position och noggrant övervaka sina kreditrapporter.

Detta blir särskilt viktigt med tanke på att snabblån vanligtvis har högre räntor jämfört med traditionella lån, vilket gör dem mer riskabla för personer som redan brottas med osäkra ekonomiska förhållanden. Genom att följa snabba återbetalningsscheman kan individer proaktivt förhindra ackumuleringen av onödig skuld och försämringen av deras kreditpoäng.

Att regelbundet utvärdera kreditrapporter ger låntagare möjlighet att hålla sig à jour med sin ekonomiska situation och vidta åtgärder när det behövs. Genom att prioritera ekonomisk stabilitet och utöva kloka lånepraxis kan individer styra undan från långvariga ekonomiska svårigheter och upprätthålla en solid ekonomisk ställning.

Vanliga frågor

Hur fungerar ett snabblån?

Ett snabblån är ett kortfristigt lån som ger låntagare snabb tillgång till pengar. Det har vanligtvis en enkel ansökningsprocess och kan godkännas och betalas ut inom några timmar eller dagar.

Vilka är kraven för att få ett snabblån?

Kraven för ett snabblån kan variera beroende på långivaren, men inkluderar vanligtvis inkomstbevis, giltig ID-handling och en checkkonto. Vissa långivare kan också kräva en kreditkontroll eller säkerhet.

Vad är den maximala summan jag kan låna med ett snabblån?

Den maximala summan du kan låna med ett snabblån beror på långivaren och din kreditvärdighet. Generellt sett sträcker sig snabblån från några hundra till några tusen dollar.

Hur snabbt kan jag få pengarna från ett snabblån?

Tiden det tar att få pengarna från ett snabblån kan variera beroende på långivaren och din valda metod för att ta emot pengarna. Vissa långivare kan erbjuda finansiering samma dag, medan andra kan ta några dagar.

Finns det några avgifter förknippade med ett snabblån?

Ja, det kan finnas avgifter förknippade med ett snabblån. Dessa kan inkludera uppläggningsavgifter, förseningsavgifter och avgifter för för tidig återbetalning. Se till att noggrant läsa villkoren för lånet innan du accepterar det.

Vad händer om jag inte kan återbetala mitt snabblån i tid?

Om du inte kan återbetala ditt snabblån i tid kan du ådra dig ytterligare avgifter och räntor. Det kan även påverka din kreditvärdighet negativt. Det är viktigt att diskutera dina återbetalningsalternativ med långivaren om du har problem med att göra betalningar.

Anlita en expert

Vad är nackdelarna med ett plåttak?

Posted on

Plåttaket har blivit alltmer populärt på senare år, men precis som med alla takmaterial finns det både fördelar och nackdelar med det när du ska laga tak med takläggare stockholm. I denna del kommer vi att fokusera på nackdelarna med ett plåttak, närmare bestämt ljudnivån och kostnaden. Genom att förstå dessa nackdelar kan du bättre bedöma om ett plåttak är rätt val för ditt hus eller byggnad. Låt oss gå igenom dem nu.

Ljudnivå

Isolera: Minska buller genom att lägga till isoleringsmaterial mellan taket och taket.

Ljudisolering: Installera ljudabsorberande material på vinden eller taket för att minimera bulleröverföring.

Välj: Välj tjockare eller skiktade takmaterial för att dämpa ljud.

För att minimera ljudnivån under ett plåttak, överväg att isolera taket, använda ljudisoleringsmaterial och välja lämpliga takmaterial.

Kostnad

När man överväger kostnaden för ett plåttak är det viktigt att bedöma inte bara de initiala installationskostnaderna utan också långsiktiga besparingar. Faktorer som påverkar kostnaden inkluderar materialpriser, arbetskraft och ytterligare funktioner som isolering och underlag. Även om ett plåttak av stål kan ha en högre initial kostnad kan hållbarheten och låga underhållskostnader resultera i betydande besparingar över tiden.

Vad ska man ha under ett plåttak?

När man bygger ett plåttak är det viktigt att tänka på vad som ska finnas under det för att säkerställa en hållbar och funktionell konstruktion. I den här sektionen kommer vi att diskutera olika material och komponenter som är nödvändiga för ett plåttak, inklusive takpapp, underlagsduk, isolering och ventilation. Genom att förstå deras funktioner och syften kan vi få en bättre förståelse för vad som krävs för att ett plåttak ska fungera optimalt. Låt oss dyka in i detaljerna om vad som ska finnas under ett plåttak.

Takpapp

Rengör takytan noggrant innan du lägger takpappen. Applicera en primer för att förbättra vidhäftningen mellan takpappen och takytan. Mät och skär takpappen för att passa takets dimensioner, med utrymme för överlappande kanter. Använd en propanbrännare för att värma och aktivera limmet på baksidan av takpappen. Rulla ut takpappen på taket och se till att den ligger platt och jämnt. Säkra kanterna och överlappningarna med takspik eller häftklamrar. Inspektera takpappen för veck, bubblor eller glipor och gör nödvändiga justeringar.

Underlagsduk

Underlagsduk är en viktig komplettering till plåttaket, som fungerar som en extra skyddande barriär. Välj en underlagsduk av hög kvalitet för att säkerställa långvarigt skydd mot fukt och väderpåverkan. Se till att underlagsduken är korrekt installerad enligt tillverkarens rekommendationer för optimal prestanda. Att noggrant välja och korrekt installera underlagsduken är avgörande för att säkerställa plåttakets långsiktiga hållbarhet och skydd mot väderförhållanden.

Isolering

Isolering är en viktig del av ett plåttak, och det finns flera alternativ att överväga för att säkerställa optimal energieffektivitet. När du isolerar ett plåttak kan du använda material som mineralull, cellulosa eller skumplast. Valet av isoleringsmaterial beror på dina specifika behov och budget.

Ventilation

Bestäm ventilationsbehov utifrån den typ av plåttak som är installerat och klimatförhållandena i ditt område. Ta hänsyn till vinden och se till att det finns tillräcklig luftcirkulation för att förhindra fuktansamling.

Installera takfot- och nockventiler för att underlätta luftcirkulationen under plåttaket. Använd isolering för att reglera temperaturen och fuktighetsnivåerna samtidigt som tillräcklig luftcirkulation möjliggörs.

 

Snabba lån

Får inget lån beviljat?

Posted on

Att ansöka om ett lån trots anmärkning och sedan få avslag kan vara en besvikelse och väcka frågor om varför din ansökan inte godkändes. Faktum är att det finns flera faktorer som påverkar lånebeslut, och att förstå dem kan hjälpa dig att förbättra dina chanser framöver.

 

1. Kreditvärdighet:
Din kreditvärdighet är en av de mest avgörande faktorerna vid lånebeslut. Om din kreditvärdighet är låg kan långivare tolka det som en högre risk, vilket kan leda till avslag. Innan du ansöker om ett lån är det klokt att kolla din kreditrapport och försöka förbättra den om möjligt genom att betala av skulder och undvika försenade betalningar.

 

2. Inkomst:
Långivare tittar på din inkomst för att bedöma din förmåga att återbetala lånet. Om din inkomst inte uppfyller långivarens krav kan det leda till avslag. Det kan vara värt att överväga att öka din inkomst genom karriärutveckling eller sidoprojekt för att öka dina chanser.

 

3. Skuldkvot:
Skuldkvoten är förhållandet mellan din totala skuldbörda och din inkomst. Om skuldkvoten är för hög kan det signalera att du redan har en betydande skuld och kan vara en orsak till avslag. Att minska skuldbördan innan du ansöker om ett nytt lån kan vara en strategi.

 

4. Anställningsstatus:
Din anställningsstatus påverkar också ditt lånebeslut. Om du är självständig kan långivare kräva ytterligare bevis på stabil inkomst. Anställda kan behöva visa upp lönespecifikationer och anställningsavtal.

 

5. Kreditansökningar:
Att göra flera kreditansökningar på kort tid kan påverka din kreditvärdighet negativt. Om du har fått avslag på ett lån, undvik att göra omedelbara ytterligare ansökningar. Ge dig själv tid att förbättra eventuella svagheter i din ansökan innan du provar igen.

 

6. Felaktig Information:
Felaktig information i din ansökan kan leda till avslag. Se till att alla uppgifter du lämnar är korrekta och aktuella. Dubbelkolla ansökningsformuläret innan du skickar det för att undvika misstag.

 

7. Alternativa Lånealternativ:
Om traditionella långivare avslår din ansökan, överväg att utforska alternativa lånealternativ via online forum. Det kan inkludera mindre traditionella långivare eller specifika lånetyper som kan vara mer förlåtande när det gäller vissa kriterier.

 

Viktiga Åtgärder För Att Förbättra Dina Chanser:

Förbättra Din Kreditvärdighet: Arbeta aktivt för att förbättra din kreditvärdighet genom att betala av skulder, undvika sena betalningar och hålla koll på din kreditrapport.

Minska Skuldbördan: Om möjligt, minska din befintliga skuldbörda från casino utan svensk licens för att förbättra din skuldkvot.

Öka Din Inkomst: Utforska möjligheter att öka din inkomst, antingen genom karriärutveckling, löneförhandlingar eller sidoprojekt.

Ge Tid Mellan Ansökningar: Undvik att göra upprepade ansökningar på kort tid. Ge dig själv tid att förbättra eventuella svagheter i din ansökan innan du provar igen.

Dubbelkolla All Information: Säkerställ att all information i din ansökan är korrekt och aktuell för att undvika felaktig information som kan leda till avslag.

 

Att få avslag på en låneansökan behöver inte vara det slutgiltiga ordet. Genom att förstå de faktorer som påverkar lånebeslut och vidta åtgärder för att förbättra dina chanser kan du öka möjligheterna till framgång vid framtida ansökningar. Utforska även olika lånealternativ för att hitta det som bäst passar din situation.

Snabba lån

Måste låna pengar snabbt?

Posted on

I livet kan oväntade situationer uppstå, och ibland behöver man snabbt tillgång till extra pengar för att möta dessa utmaningar genom att snabblån utan uc. Många människor befinner sig i situationer där de överväger att låna pengar snabbt för att klara av omedelbara kostnader eller oförutsedda utgifter. Men innan du tar steget att ansöka om ett snabblån, är det viktigt att noggrant överväga dina alternativ och förstå konsekvenserna av att låna pengar snabbt.

1. Utvärdera det verkliga behovet:
Innan du tar beslutet att låna pengar snabbt är det avgörande att utvärdera det verkliga behovet för lånet. Fråga dig själv om det är en nödvändig utgift eller om det finns andra sätt att möta kostnaderna utan att ta ett lån.

2. Alternativa finansieringskällor:
Utforska alternativa finansieringskällor innan du bestämmer dig för ett snabblån. Kan du låna från vänner eller familj? Finns det andra kreditalternativ med lägre räntor? Att överväga alla tillgängliga alternativ kan hjälpa dig att fatta ett informerat beslut.

3. Lånevillkor och räntesatser:
När du väljer att låna pengar snabbt är det viktigt att noggrant granska lånevillkoren och räntesatserna. Snabblån har ofta högre räntor och korta återbetalningstider. Se till att du förstår de specifika villkoren och de ekonomiska konsekvenserna av lånet.

4. Jämför olika långivare:
Om du bestämmer dig för att ta ett snabblån är det viktigt att jämföra olika långivare. Varje långivare har sina egna villkor och räntesatser. Genom att göra en jämförelse kan du hitta det mest fördelaktiga alternativet för din situation.

5. Skapa en återbetalningsplan:
Innan du ber om snabblån bör du skapa en tydlig återbetalningsplan. Hur kommer du att betala tillbaka lånet? Har du tillräckligt med ekonomisk stabilitet för att hantera återbetalningen utan att hamna i ekonomisk knipa? Att ha en realistisk återbetalningsplan är avgörande för att undvika skuldfällor – vad är en betting licens?

6. Kreditvärdighet och kreditkontroller:
Förstå att vissa långivare kan genomföra kreditkontroller och bedöma din kreditvärdighet innan de beviljar ett lån. Om du har en god kreditvärdighet kan du ha tillgång till bättre lånevillkor. Om din kreditvärdighet är låg kan det vara klokt att överväga hur detta kan påverka din förmåga att återbetala lånet.

7. Riskerna med snabblån:
Att låna pengar snabbt kommer med risker, och det är viktigt att vara medveten om dem. De höga räntorna och korta återbetalningstiderna ökar risken för skuldfällor. Du måste vara säker på att du kan hantera återbetalningen utan att orsaka ytterligare ekonomiska problem.

8. Professionell rådgivning:
I vissa situationer kan det vara klokt att söka professionell ekonomisk rådgivning innan du tar ett snabblån. En finansiell rådgivare kan erbjuda insikt och hjälpa dig att göra informerade beslut baserade på din specifika ekonomiska situation.

Sammanfattningsvis är beslutet att låna pengar snabbt inte något som bör tas lättvindigt. Det är viktigt att noga överväga dina alternativ, förstå lånevillkoren och vara medveten om riskerna. Genom att göra en genomtänkt bedömning av ditt behov och din förmåga att återbetala kan du minimera risken för ekonomiska svårigheter och fatta ett beslut som är i linje med din övergripande ekonomiska hälsa.

 

UC

Lån utan UC

Posted on

Att låna pengar utan UC betyder att du ansöker om ett lån hos en långivare som tar en kreditupplysning hos någon annan än Upplysningscentralen, UC. Kreditupplysningar som tas hos andra privata kreditupplysningsföretag påverkar inte din kreditvärdighet negativt.

När du ansöker om ett lån tas det alltid en kreditupplysning på dig. Långivaren måste försäkra sig om att du har den ekonomiska kapaciteten som krävs för att kunna betala tillbaka pengarna som du lånar. När en kreditupplysning tas kontrollerar långivaren din inkomst, dina utgifter, dina eventuella skulder och om du har några betalningsanmärkningar sedan tidigare.

Kreditupplysning hos UC lämnar spår
För många kreditupplysningar som är gjorda hos UC är negativt för din kreditvärdighet. Att ta företagslån utan UC innebär att långivaren inte inhämtar uppgifter om dig hos Upplysningscentralen (UC) utan hos någon annan. När en kreditupplysning tas via UC lämnar det spår i din ekonomi. Det syns helt enkelt att det har gjorts en kreditupplysning på dig. En kreditupplysning med UC är ingen fara men det kan bli problem om det blir för många. En kreditupplysning som är tagen hos UC syns i ett år framåt. Det är inte alla långivare som hämtar kreditupplysningar via UC utan använder andra aktörer. När ett annat privat kreditupplysningsföretag används lämnas det inga spår i dina uppgifter, vilket är bra för din kreditvärdighet.

Använd en låneförmedlingstjänst
Om du planerar att ansöka om ett lån kommer det att tas en kreditupplysning någonstans ifrån, det är oundvikligt. Men det är en fördel för dig om du ansöker om lån hos långivare som väljer ett annat kreditupplysningsföretag än UC, speciellt om du har tänkt att ansöka om lån hos fler en än aktör. För att kunna få många låneerbjudanden från flera olika långivare är det en fördel att använda dig av en låneförmedlingstjänst. Då kan du endast genom en kreditupplysning få många erbjudanden. Det brukar framgå på webbsidan hos en låneförmedlare vem de väljer att göra en kreditupplysning hos.

Gör en kreditupplysning på dig själv
För att få koll på din kreditvärdighet kan du alltid ta en kreditupplysning på dig själv. Om du har en låg kreditvärdighet kan det vara läge att ta det lugnt med att ansöka om nya lån en period. När du tar en kreditupplysning på dig själv ligger du steget före en långivare. Du kan även ta bättre beslut när du är medveten om din egen kreditvärdighet. Tänk på att kreditkort ser ut som att du har ett lån. Därför är det bra att ha få kreditkort. Speciellt inför att du ska ta ett lån kan det vara bra att minska ner på kreditkorten om du har många.

 

 

Kreditprövning

Olika typer av lån

Posted on

Det finns idag olika typer av lån att ta på företagslån.net, och det finns många olika namn på lån. Något som kan kännas förvirrande, då flera av lånen i princip är samma typ av lån men benämns med olika namn. Därför tänker vi nu gå igenom vilka olika typer av lån det finns och vad du behöver veta om dem.

 

 1. Bolån

Vad ett bolån är har de allra flesta koll på. Det är helt enkelt ett lån du tar för att kunna finansiera ett köp av en bostad. Den här typen av lån sker vanligtvis till någon av de större bankerna, även om det finns lite mindre långivare som också ger ut bolån. Bostaden du köper lämnas som säkerhet och därför är räntan på dessa lån lägre än på övriga typer av lån. En grundlig kreditprövning tas när du ansöker om bolån och du kan inte få det beviljat utan att faktiskt ha en bostad att sätta som säkerhet.

 

 1. Privatlån eller blancolån

Privatlån och blancolån är samma sorts lån men med olika namn. När du tar den här typen av lån har du ingenting av värde som du lämnar som säkerhet till långivaren. Man brukar räkna det här som ett konsumtionslån, alltså pengar du lånar kommer på något sätt att gå åt till konsumtion som t ex casinon. Eftersom du inte kan lämna någon säkerhet till banken är räntan på den här typen av lån ofta relativt hög, men den kan variera mycket beroende på flera faktorer. Lånesumman kan variera mellan några tusenlappar upp till cirka 200 000 eller lite mer. Men summan är vanligtvis mycket mindre än vid ett bolån.

 

 1. Billån

Ett billån är egentligen också en typ av privatlån, men många banker och långivare erbjuder ändå ett separat billån med lägre ränta eftersom bilen till viss del fungerar som säkerhet. Billån kan du ansöka om både hos stora banker och mindre kreditinstitut, det är inte ovanligt att bilhandlare samarbetar med långivare som ger billån. Det kan även finnas möjlighet att låna till andra fordon med den här typen av lån.

 

 1. Snabblån eller SMS-lån

Snabblån och SMS-lån är egentligen också en typ av blancolån, men man brukar ändå separera det här till en egen kategori. Det här handlar ofta om ett lägre lånebelopp som också ska betalas tillbaka snabbare. Det är enkelt att ta lånet och du kan många gånger få pengarna in på kontot samma dag. Den här typen av lån kan du ibland ta även om du har betalningsanmärkningar eller skulder hos inkasso. Det finns även möjlighet att ta lån utan att en kreditupplysning hos UC görs på dig. Många gånger kan ett sådant här lån ha fasta månadskostnader istället för ränta.

 

 1. Kreditkort och avbetalning

Både kreditkort och köp du gör på avbetalning räknas som lån, även om man lätt missar det. Det fungerar förvisso lite annorlunda än när du ansöker om ett lån och får hela summan på direkten. Med ett kreditkort har du redan blivit beviljad en viss summa du är betrodd att handla med på lånade pengar varje månad. Om du köper något på avbetalning får du inte en summa pengar från låneförmedlaren, utan istället är det låneförmedlaren som betalar det du vill köpa. Och du betalar sedan av din skuld varje månad.

 

Anledningen till varför det är bra att ha koll på att även kreditkort och avbetalningar räknas som lån är att de påverkar din kreditvärdighet. När du exempelvis ansöker om bolån kan du få sämre förutsättningar om du har många kreditkort, även om du inte har utnyttjat dem allihop.

 

Elinstallation

Anlita elektriker för att utföra elinstallationer 

Posted on

Att välja elektriker för att utföra en elinstallation är ett viktigt beslut. El är så pass grundläggande i dagens samhälle och att den installeras korrekt med hög elsäkerhet, det är viktigt för att vi ska kunna leva som vanligt. Så länge du väljer en elektriker som har behörighet för det jobb du efterfrågar och elektrikern har goda referenser kan du känna dig relativt trygg. Det handlar helt enkelt om att kolla upp företaget innan du ingår avtal. Efter du valt elektriker är det dock vissa andra saker som är viktiga att göra för att säkerställa att elinstallationen genomförs smidigt och utan komplikationer.  

 1. Diskutera projektet och begär avtal

Innan du skriver på något avtal bör du och din elektriker diskutera vad som ska utföras. Gå igenom alla moment som ska utföras och var så ärlig som möjligt med din elektriker. När du och din elektriker är överens och har full koll på vad som ska göras ska all information sammanställas i ett avtal. Avtalet ska inkludera alla detaljer kring arbetet som ska utföras, vilket pris ni bestämt, en tydlig tidsplan för projektet samt vem som ansvarar för vad under projektet. Skriv inte på avtalet förrän du läst igenom det ordentligt och förstår avtalet till fullo. Om du stöter på någon formulering i avtalet du inte förstår ska du absolut inte ignorera det, fråga istället vad de menar. Det är bättre att vara på den säkra sidan så du vet vad du går med på. 

 1. Dokumentation

Dokumentationen är oerhört viktig vid elarbete. Be din elektriker om att dokumentera sitt arbete och märka upp elanläggningen allt eftersom. Efter slutfört arbete ska du få all dokumentation och spara den 

 1. Prata med din elektriker

När det handlar om ett så pass stort projekt som en elinstallation är det oerhört viktigt att du som uppdragsgivare är transparent och ärlig med din elektriker. Försök inte dölja eventuella elfel eller brister i din bostad. Berätta all relevant information om din bostad så din elektriker kan utföra sitt arbete på ett säkert och korrekt sätt. Om du glömmer att delge viss information finns det en risk för att arbetet inte utförs på rätt sätt och att resultatet inte blir tillförlitligt eller det ni kommit överens om. 

 1. Efter slutförd elinstallation

Efter din elektriker slutfört din elinstallation och lämnat över dokumentationen för arbetet ska du spara den på en säker plats. Dokumentationen kan vara användbar om det dyker upp några fel i efterhand. Det blir ditt bevis på att elinstallationen utförts av en fackman. 

Ahrefs

Allt du behöver veta om Ahrefs 

Posted on

Om du driver en webbsida vet du säkert redan hur viktigt det är med SEO. Det är ett sätt att driva trafik till din hemsida och öka din synlighet på Google. De flesta klickar bara på de översta sökresultaten när de letar efter något på nätet. Det kan vara väldigt svårt att själv veta om man har bra SEO på din sajt. Som tur är finns det ett verktyg du kan använda för det. Här får du reda på allt du behöver veta om Ahrefs. 

Vad är Ahrefs? 

Är du inte bekant med Ahrefs kan vi berätta att det är ett SEO-verktyg som företag som Apex SEO använder där allt ingår. De har flera olika verktyg så du hela tiden kan hålla koll på din SEO och se hur trafiken ökar. För att du ska kunna optimera SEO måste du veta vilka keywords din målgrupp använder. Sedan kan du bygga ditt innehåll runt dessa keywords. Det är en bra början om du vill driva mer trafik till din hemsida. Med Ahrefs kan du bland annat se vilka nyckelord dina konkurrenter använder och hur de använder SEO. Det finns även en scanner som automatiskt genomsöker din hemsida efter nuvarande problem. 

Du behöver inte vara expert 

en stora fördelen med Ahrefs är att du själv inte behöver vara någon expert på SEO. Programmet gör det mesta åt dig. Du kan även anpassa dig efter vilken typ av sajt du driver. Du ser dessutom hur du stiger i ranking på Google och hos andra sökmotorer. Det är ett bra kvitto på att SEO faktiskt fungerar. Om du inte stiger i ranking får du kolla på vart du kan göra förbättringar och vilka konkurrenter som ligger före. 

Så öppnar du ett konto 

Om du vill börja använda Ahrefs måste du först välja en av deras fyra paket. Om du enbart driver en hemsida för eget bruk räcker det ofta med det lilla eller mellanstora paketet. Dessa är anpassade för just en användare. Du väljer själv om du vill betala månadsvis eller om du vill betala årsvis. Om du väljer att betala per år får du två månader gratis. Det billigaste paketet kostar 99 dollar per månad och har bra funktioner för en enklare hemsida. 

Deras dyraste paket är främst avsett för en byrå och där ligger priset på 999 dollar per månad. Du kan se exakt vad som ingår i varje paket så du kan göra ett bra val. Det går även att byta paket om du inte skulle vara nöjd. Det går även att säga upp prenumerationen när som helst om du önskar det. 

Anlita en expert

Konsten med att lägga golv 

Posted on

Är det dags för kontoret ditt att få nytt golv, eller är din bostad beklädd med golv som inte faller dig smaken är det dags för dig att lägga nytt golv – anlita dom som är bäst på golvslipning. Har du ett gott öga för detaljer, tar dig mer än gärna an snickeriprojekt, är händig och inte minst har ett gott tålamod är det fullt möjligt att på egen hand åta sig att såväl riva som lägga nytt golv. Där ute finns annars ett hav av kunniga och effektiva golvläggare som mer än gärna hjälper dig. Golv kommer i ett brett utbud av material och färger och inte minst mönster och till en början är det dags för dig att finna det som faller dig i smaken för att sedan därefter komma igång. 

För dig som är händig 

Har du ett gott seende när det kommer till snickeri, och är du något händig så är det fullt möjligt att lägga nytt golv på egen hand utan att behöva kalla in experterna. Detta gör det möjligt att spara in på pengarna samtidigt som det blir exakt som du önskar, eller detta är förhoppningen i vart fall. När golvet som du önskar lägga är bestämt är det dags för dig att införskaffa de redskap som kommer att komma till användning. Riv det gamla golvet så att grunden enbart är kvar. Vi är nu redo att lägga det nya, men först måste vi lägga ut ett stegskydd, också känt under namnet underlagsfoam och tejpa fast denna vid väggarna så att den är fast och vi enkelt kan lägga det nya golvet ovanpå. Att lägga golv på egen hand är ett projekt för den händige och kunnige att ta sig an, men för dig som önskar finns det golvläggare där ute som gladeligen hjälper dig. 

Kalla in golvläggarna 

En golvläggare besitter en utbildning och har de rätta kunskaper för att kunna hjälpa dig som önskar lägga nytt golv. Är du osäker på vilket material eller färg du önskar att ditt nya golv ska vara i och vad som passar din bostad hjälper en golvläggare dig med detta. Ålägg ansvaret till en golvläggare att lägga nytt golv åt dig och var så säker på att slutresultatet blir bättre än vad du någonsin kunnat ana. En golvläggare river det gamla golvet, förbereder ytan och behandlar denna, dammar av det nya golvet för att vara säker på att byggdamm inte lägger sig under och lägger slutligen det nya golvet. Att lägga golv är något som sker på ett effektivt och snabbt sätt för att du så snart som möjligt ska få njuta av ditt nya golv utan att ditt hem förblir ett projekt under en längre tid. Tillåt en golvläggare att hjälp dig som önskar lägga nytt golv för att det ska ske på ett korrekt sätt och förhindra att behöva lägga om golvet inom en snar framtid igen.

Inför badrumsrenoveringen 

Så här planerar du inför badrumsrenoveringar 

Posted on

Badrumsrenoveringar är inte så svåra som man kan tro. Men det finns många faktorer som måste beaktas innan en renovering kan påbörjas. Bland annat är det viktigt att ha en ritning av utrymmet och en plan för design, konstruktion och utförande. Detta hjälper dig framförallt att spara tid och pengar i det långa loppet. I den här artikeln kommer vi att förklara vilka faktorer du behöver tänka på när det kommer till planeringen inför badrumsrenoveringen. Vi kommer också att avslöja den genomsnittliga kostnaden för en badrumsrenoveringar. 

 

Planera på bästa sätt inför badrumsrenoveringen 

Att planera en badrumsrenovering är en relativt stor uppgift. Det är många saker som spelar roll i planeringsstadiet. Det finns också många olika tillvägagångssätt du kan ta, vilket kan göra det svårt att veta var du ska börja. 

Det första som måste beaktas är budgeten för projektet. Det kan tyckas som något självklart, men det är många som förbiser detta innan de ens börjar planera sina renoveringar. Nästa sak är att designa utrymmet; hur mycket utrymme behöver du? Börja med att bedöma hur väl utrymmet fungerar för avsett bruk (dvs är det tillräckligt stort för din familj?). Därtill måste du ta hänsyn till rummets storlek och form eftersom det påverkar vilken typ av golv som är möjligt och hur stor duschen eller badkaret måste vara.  

Andra tips inkluderar: 

 • Se till att toalett, handfat och badkar/dusch finns i samma rum. 
 • Toaletten ska vara placerad minst fem meter från dörren eller fönstret. Badkaret/duschen ska helst vara minst 20-30 cm från dörren eller fönstret för att minska risken för vattenskador. 

 

Vanlig budget inför badrumsrenoveringar 

Ett typiskt svenskt badrum innehåller vanligtvis antingen ett badkar eller en dusch samt ett eller två handfat och ibland lite förvaring för toalettartiklar som tvål och schampo. I genomsnitt är kostnaden för denna typ av projekt cirka 75.000-150.000 kr. Men priset kan skilja sig avsevärt beroende på vilka material du väljer och vilket märke av dusch eller badkar du köper. Därtill är det viktigt att vara medveten om att det kan tillkomma andra kostnader vid badrumsrenoveringar. Till exempel kostnader för att åtgärda mögel- eller vattenskador. Så försök alltid att budgetera för oväntade kostnader! 

 

Anlita bästa entreprenören 

När du anlitar entreprenörer för din badrumsrenovering stockholm är det viktigt att ha ett bra öga för detaljer och se till att entreprenören är kvalificerad. 

Det första du behöver göra är att ange en tidslinje för projektet. Om du vet hur lång tid det tar kommer det att hjälpa dig att avgöra vilken entreprenör du kan anlita eftersom vissa kanske har lång väntetid. Tänk sedan på budgeten eftersom den kommer att hjälpa till att begränsa dina alternativ betydligt om du vet vilken typ av ekonomiska begränsningar du arbetar med. Nästa sak är säkerheten. I detta sammanhang bör din entreprenör erbjuda försäkringar om något skulle gå fel under renovationen.  

Anlita en expert

3 smarta tips inför renovering av köket

Posted on

Köket sägs vara hjärtat i varje hem och det är inte konstigt eftersom inget skulle fungera utan det. Föga förvånande är köket tillsammans med badrummet det mest populära rummet att renovera. Det ideala är om du kan renovera köket på ett både funktionellt och tilltalande sätt. Om du är tveksam till en renovering på grund av kostnaden är den goda nyheten att det ökar värdet på din fastighet. Ett nyrenoverat kök är ett stort plus som potentiella köpare kommer att ta hänsyn när de tittar på bostäder, klicka här för att läsa mer. 

Det finns ett antal smarta tips som hjälper dig att uppnå bästa möjliga köksrenovering. Tre av dessa tips är: 

 • Anlita en expert. 
 • Prioritera funktion framför stil. 
 • Välj en bra köksdesign. 
 1. Anlita en expert

Beroende på hur praktiskt lagd du är och hur mycket som ska renoveras kan du säkert själv renovera en del. Kosmetiska förändringar som att måla skåpsluckor och slipa köksbänkar är fullt möjligt att klara av utan experthjälp. Dock kommer du behöva göra mycket mer än detta i en komplett köksrenovering och du kan lätt bli överväldigad av projektet. 

Eftersom du troligen inte arbetar med köksrenovering saknar du nödvändiga färdigheter och kunskaper för denna typ av uppgifter. Oroa dig inte, lösningen är att kontakta ett företag som dagligen arbetar med att renovera kök. Faktum är att det kan bli billigare att anlita experter eftersom de garanterar ett bra jobb som blir utfört enligt gällande regler. Om du gör hela jobbet själv får du inga garantier och om det blir fel måste du själv stå för kostnaden. 

 

 1. Prioritera funktion framför stil

Du vill naturligtvis att ditt kök ska se bra ut för dig och potentiella köpare i framtiden. Dock är det lätt att fastna för stilen och glömma bort vikten av att ha ett funktionellt kök. Ett funktionellt kök behöver ha bra belysning, bänkutrymme, förvaringsplatser, ventilation och överlag ha en smart planering. Ett tips när det gäller stil och färg är att välja något som inte snabbt blir föråldrat. Genom att anlita en expert kan du få hjälp med denna del och säkerställa att ditt kök får den bästa designen, med hänsyn till helheten av ditt hem och hur du använder ditt kök. 

 

 1. Välj en bra köksdesign

Det sista du vill göra när du renoverar ditt kök är att råka välja en dålig köksdesign. En bra köksdesign är både funktionell och estetisk, med en utmärkt balans mellan dessa två aspekter. Risken är annars att du antingen får ett funktionellt men fult kök eller ett fint men opraktiskt kök. En bra köksdesign kan också göra en stor skillnad för livskvaliteten hos barn, äldre eller personer med funktionshinder. Till exempel kan personer som sitter i rullstol ha svårt för höga höjder och trånga utrymmen. 

 

Båtupptagningsvagn

Obromsad båtkärra 

Posted on

Att köpa en båtkärra till båten kan vara förvirrande eftersom försäljare använder olika namn för samma typ av trailer. Benämningarna varierar mellan båtkärra, båtupptagningsvagn, båtvagn eller obromsad båttrailer men används som namn för en båttrailer av mindre storlek som endast får köras i max 30 kilometer i timmen. 

 

Skillnaden mellan en obromsad och bromsad båttrailer 

Båttrailers kan vara obromsade eller bromsade. Det finns alltså både bromsade eller obromsade båtkärror men den obromsade båtkärran får inte köras i högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Detta innebär att den inte får köras på varken motortrafikled eller motorväg. En obromsad båtkärra är oerhört praktisk för båtägare som inte behöver frakta båten några längre sträckor, är betydligt billigare och är perfekt för vinterförvaring på egen tomt. 

 

Olika modeller och vikter 

Båtar kommer i massor av olika modeller samt vikter vilka kommer att behöva en båtkärra som passar från propellerteknik.se. Det är därför som det finns ett ganska brett sortiment av obromsade båtkärror att välja mellan för olika typer av båtar i varierande prisklasser. Det finns båtkärror som är mer rejäla och kommer med utrustning för något större båtar och billigare men enklare båtkärror för mindre typer av båtar. 

 

En båtkärra som är obromsad är oftast billigare än en bromsad båtkärra. Den obromsade båtkärran är en bra investering för dig som äger en mindre båt för upptagning, sjösättning och vinterförvaring. Det är bra att veta att den obromsade båtkärran ofta inte har någon fjädring mellan ram och axel vilket ger en skumpigare färd om vägen är dålig. Körning på en dålig väg innebär alltså att båtkärran kommer att behöva köras i lägre hastighet än 30 kilometer i timmen. 

 

Fördelar med obromsad båtkärra 

En obromsad båtkärra har en del begränsningar men många fler fördelar än nackdelar. Förutom att den är billigare är den även smidigare samt mindre vilket gör den perfekt för transport och sjösättning av en mindre båt. Transportering är enkel och praktisk för kortare sträckor och passar  bra för egen vinterförvaring av båten. Detta gör att den obromsade båtkärran är ett populärt val för båtägare för att förvara båten hemma på tomten eller till och med garaget. Ett stort plus är att den obromsade båtkärran är skattebefriad vilket är mycket uppskattat av båtägare. 

 

Regler för obromsad båtkärra 

Trots att den obromsade båtkärran är skattebefriad kommer den med andra regler som måste följas. En godkänd obromsad båtkärra måste vara utrustad med en så kallad LGF skylt. När det är mörkt ute bör båtkärran ha reflexer i orange på sidorna samt två röda lyktor och två röda reflexer på bakvagnen. En obromsad båtkärra har begränsningar på hur mycket vikt den får dra. När en båtkärra är utan bromsar får bruttovikten av vagnen och dess last inte vara tyngre än fordonets bruttovikt. För transport av kortare sträckor, sjösättning, upptagning samt vinter förvaring av mindre båtar är den obromsade båtkärran ett mycket bra val och en god investering. 

 

Kostnader för arbeten

Ska jag köpa en klass N-autoklav?

Posted on

En autoklav är en form av tryckkokare som används inom bland annat sjukvård och industri. Dessa kommer i olika cykler, eller klasser som det också kallas. En klass N-autoklav kan användas för mindre känsliga saker och kan därför användas inom både sjukvård och andra arbetsområden.

Innan du köper en ny autoklav bör du såklart alltid försäkra dig om att du faktiskt köper rätt modell. Din bransch kan ha specifika krav som du måste hålla koll på. Men för att göra det hela lite enklare för dig kan du bara titta på vår guide nedan om hur klass N-autoklaver fungerar. Det bör göra det lätt för dig att veta om det är den här typen som din verksamhet behöver.

Det används en klass N-autoklav till

En klass N-autoklav har inte riktigt samma genomträngningsförmåga som exempelvis en klass B har. Det här innebär alltså att du endast kan använda klass N till saker som inte är förpackade, som inte har ihåligheter och som inte heller är porösa.

Det kan låta som många begränsningar, men det finns faktiskt många arbetsområden där en klass N-autoklav kan vara till användning. Inom tandvård och på läkarmottagningar kan dessa till exempel ofta komma till användning.

Det är inte heller ovanligt att du hittar dessa på exempelvis skönhetssalonger, tatueringssalonger och liknande verksamheter. Det är viktigt att man steriliserar sina instrument i dessa yrken, men det är inte som att det är porösa material. Det är inte heller ofta dessa branscher behöver sterilisera textiler, vilket är något som kan bli svårt med en klass N-autoklav.

Du vet såklart bäst vilken modell du behöver. Beroende lite på vad exakt din verksamhet gör så kan det alltså ändå vara bäst med en annan typ av autoklav. Det är samtidigt otroligt viktigt att du dubbelkollar det här, annars så sitter du där med en modell som inte gör jobbet rätt, vilket blir dyrt att åtgärda och kan samtidigt utsätta personer för fara på grund av hygienbrist.

Det finns flera olika varianter av autoklaver

Utöver klass N så kan du också kolla på en klass B. Dessa används för mer porösa material, exempelvis textiler. Den kan också klara av mer avancerade saker och klarar även av sådant som att sterilisera förpackade saker. Dessa är ofta lite dyrare men det finns många branscher där dessa är obligatoriska.

Det finns även klass S-autoklaver. Det här är alltså en autoklav som används för specifika produkter. Det är alltså inte en jättevanlig modell och det är sällan något du ser i vanliga webbutiker som säljer de andra typerna av autoklaver.

Fastigheter

Blek tänderna hemma tryggt och smidigt

Posted on

Oavsett hur bra vi tar hand om våra tänder så kommer de med tiden bli lite missfärgade. Om du dricker mycket kaffe, te eller röker är det ännu större chans att dina tänder gulnar och ser trista ut. Idag finns det dock en mycket enkel lösning på detta som stavas tandblekning. Tidigare var det vanligt att man besökte en tandläkare för att göra detta men det går lika bra att göra hemma. Idag är de kit och behandlingar som säljs godkända av tandläkare och ger ett fullgott resultat. Det gäller bara att du läser på om de olika alternativen och väljer ett som du kan lita på.

Flera olika metoder

Det finns flera olika typer av tandblekningskit du kan köpa hem. Den vanligaste metoden är att du får hem en bettskena som du fyller med blekmedel. Denna skena kommer automatiskt att forma sig efter dina tänder. Du följer bara instruktionerna som följer med förpackningen och kommer se resultat ganska omgående. Om du bara vill fylla på ditt blekmedel kan du använda en penna som du “målar med” på tänderna. Den är inte lika effektiv utan fungerar mer som en påfyllning. Det finns även så kallade “stripes” alltså små tejpbitar som du fäster på tänderna. Innan du beställer ditt blekningskit bör du fundera på vilken typ av metod som passar bäst för dig.

Vad finns det för fördelar med att bleka tänderna hemma?

Den största anledningen till att folk väljer att bleka sina tänder själva istället för på klinik är att det är betydligt billigare med tandblekning. Du kan få ett tandblekningskit för cirka 500 kronor. Ska du göra samma behandling hos en tandläkare får du räkna med att betala cirka 3 000 kronor. Beroende på vilken typ av tandblekningskit du köper går det även att återanvända utan att du behöver boka in ett nytt tandläkarbesök. Det finns även behandlingar som du ska göra dagligen under två veckor. Det betyder att du får ett mer naturligt resultat än chockvita tänder på en gång.

Vad kostar en tandblekning hemma?

Som vi skrev tidigare ligger det runt 500 kronor. Dock varierar det beroende på vilken tillverkare och vilken typ av kit du använder. I övrigt är det enkelt att bleka tänderna hemma så länge du följer instruktionerna. Det är väldigt vanligt att bleka tänderna hemma så du känner kanske redan någon som har gjort detta. Det brukar även finnas videor hos sajter som Youtube där du kan se videor på andra som gör behandlingen hemma och som du kan ha som guide.

Attraktiva lägenheter

Renoveringstips för massören

Posted on

Om du är utbildad massör kan du använda din utbildning för del- eller heltidsarbete. En massagestudio passar att ha i hemmet, särskilt om det är något som du inte gör på heltid. Det kan vara smart att iordningställa ett badrum för dina massagebehandlingar.

Egenföretagare

Det är klokt att vara egenföretagare. Vare sig du jobbar som massör heltid (vilket är mycket arbetsamt för kroppen) eller om du har det som en extra inkomstkälla, så kommer du vinna på att nyttja ditt hem som massagestudio. Du kan göra avdrag och den månatliga hyran betalar du till dig själv.

Massagestudio i hemmet

Massörer brukar ha ett rum där de masserar sina kunder. Vanligtvis finns det också en toalett som kunderna kan använda. Det räcker långt. Men om du vill få fler kunder och kunna tjäna pengar utan att behöva massera hela tiden, bör du bygga ett riktigt badrum som en del av ditt företag. Då kan du erbjuda spadagar där kunderna bastar och badar, dricker något gott och får eventuellt en behandling. Det ger också en möjlighet att erbjuda mindre behandlingar, som tio minuter massage av ansikte eller nacke. Trevligt för både kundens och din plånbok. Samtidigt som du ger en kund en välbehövlig behandling, så tjänar du passiv inkomst (klicka här) på de andra kunderna som myser i bastun eller sitter i morgonrock med fötterna i ett fotbad.

Bastu

Om du inte har en bastu bör du investera i att bygga en rejäl bastu. Både du och din familj samt kunderna kommer ha mycket glädje av bastun. Du kan också ha bastubad som en del av ditt erbjudande: 30/60/90 minuters massage samt en stund i bastun. Bastu är också ett bra grupperbjudande, särskilt för tjej- och killgäng, möhippor och svensexor.

Stort badrum

I anslutning till din massagestudio och bastu har du ett stort badrum. Där kan du ha en större bubbelpool där flera får plats att sitta. Målet med badrummet är inte främst att duscha, utan att njuta. Ställ också dit ett par fåtöljer eller en soffa. Då kan kunderna sitta skönt medan du ger dem fotmassage. Om du har flera kunder samtidigt, som vid en möhippa och alla ska ha en minibehandling, så kommer de andra kunderna att gilla en skön soffa att sitta i.

Naturligtvis måste kunderna också kunna duscha. Det kan vara bra att erbjuda ett mindre duschbås. Om du sällan har flera kunder samtidigt kan det räcka med en liten men fin dusch. Håller du till i en större stad kan det vara värt att investera i två duschar. När du inte har kunder har ju också du och din familj tillgång till både bastu, bubbelbad och flera duschar.

Attraktiva lägenheter

Juridiska aspekter av en begravning

Posted on

Det finns många juridiska aspekter att ta hänsyn till när du förlorat en närstående. Det gäller både om den avlidne var bosatt och dog i Sverige lika väl som om personen avled utomlands. Det lättaste sättet att få ordning på allt som har med de juridiska aspekterna att göra är att ta hjälp av en begravningsbyrå. Nedan kan du läsa mer om vilka juridiska aspekter som du måste komma ihåg att prata med begravningsbyrån om.

Försäkringar

En av de viktigaste aspekterna som du som anhörig måste komma ihåg att göra är att säkerställa vilka försäkringar den avlidne hade. Dessutom måste du eventuellt ändra försäkringar över era tidigare gemensamma tillgångar, om allt har tillfallit dig. Om du tar hjälp av en begravningsbyrå så kan de guida dig igenom hela processen och se till att allting går rätt till med din bouppteckning. Exempelvis kan de tillsammans med dig göra en försäkringsutredning för att säkerställa att den avlidne inte tecknat några försäkringar som du inte känner till. Några exempel på försäkringar som den avlidne kan ha tecknat utan att du som anhörig kände till dem är försäkringar via ett fackförbund eller den avlidnes arbetsgivare.

Du kan också få hjälp med att reda ut hur du ska anpassa försäkringar som kanske stått i den avlidnes namn tidigare, men som också inkluderat dig. Till exempel försäkringar av en gemensam bostad eller andra tidigare gemensamma ägodelar.

Dödsboförvaltning och bouppteckning

De allra flesta begravningsbyråerna erbjuder bra hjälp och stöd för dig som måste hantera ett dödsbo och en bouppteckning. Om begravningsbyrån själva inte kan hjälpa dig så samarbetar de säkert med en advokatfirma eller jurist som kan hjälpa dig istället. Det kan kännas överväldigande att behöva sätta sig in i alla juridiska delar av en dödsboförvaltning eller en bouppteckning. Det beror främst på att de ser så olika ut från fall till fall.

Det kan både röra sig om försäljningen av ett dödsbo samt hela processen till en försäljning. Exempelvis kan du få stöd genom en begravningsbyrå att hantera allt det den avlidne lämnat efter sig, såsom obetalda räkningar, prenumerationer som måste avslutas och allt däremellan.

Testamenten och arvskifte

En annan juridisk aspekt som ofta kan vara ganska krånglig att sätta sig in i som anhörig är vad arvskifte innebär och hur ett testamente ska läsas. Det här kan du också få hjälp med att reda ut hos de allra flesta begravningsbyråerna.

Generellt innebär ett testamente och ett arvskifte delvis samma sak, båda är skriftliga dokument som på ett eller annat sätt förklarar hur ett arv ska fördelas. Det finns förstås fall där båda dokumenten saknas och då kan det bli svårt att juridiskt reda ut vem som har rätt till vad.

Attraktiva lägenheter

Bra att veta innan din första köksrenovering

Posted on

En köksrenovering är förenat med en del utmaningar. Projektet ska planeras rätt, det kostar en del pengar och det kommer göra det vardagliga livet lite besvärligt. För att processen ska fortlöpa så smärtfritt som det bara går, finns det ett par saker som är bra att känna till innan den första renoveringen. Saker som många kanske önskar att de visste.

Få hjälp med designen

Om du är osäker på hur köket ska designas är det bra att ta hjälp utifrån. Visst går det att “chansa” lite på egen hand, men risken finns att designproblem visar sig först långt senare, efter din köksrenovering – och då är det försent. Ett sådant problem skulle till exempel kunna vara arbetsvägarna. Vill du inte betala för att få hjälp av ett designproffs, kan det räcka gott och väl att tala med ett köksföretag eller en erfaren hantverkare, till exempel.

Obekvämt i vardagen

Var beredd på att vardagen kommer att gå lite mindre smärtfritt ett litet tag framöver. Att tidigt riva köket är viktigt för att kunna få exakta mätningar (beror förvisso lite på vilken typ av köksrenovering du gör), och det kommer sannolikt att ta ett tag innan köket är funktionsdugligt igen. Hur lång tid tar beror i stort på renoveringens omfattning. Ska du även måla väggar och innertak, samt lägga nytt golv, bör du göra upp en plan för hur det ska gå att vara utan köket ett tag.

Satsa på lådor

Det här är kanske en smakfråga, men faktum är att utdragbara lådor har många fördelar. Det gör det enkelt att komma åt längst in – både för att hämta saker och för att rengöra där. Om ergonomi är en aspekt du har i åtanke under din köksrenovering finns det få argument mot att skaffa utdragbara lådor i den mån det är möjligt. Det behöver inte heller innebära särskilt stora kostnadsökningar.

Uncategorized

Välj vitvaror och diskbänk tidigt

Posted on

Många väntar med att välja vitvaror, men faktum är att det kan ha en ganska stor inverkan på kökets layout. Välj produkter och ha deras bredd och djup i åtanke. Glöm för all del inte att lämna utrymme i närheten av exempelvis dörröppningar.

Hittar du en diskbänk tidigt också så kan det underlätta senare i processen. Det finns gott om exempel på folk som, under en köksrenovering, har behövt flytta på vitvaror eller liknande vars plats bestämdes tidigt i processen. Det bästa är kanske om du kan få köpa vitvarorna tidigt, men vänta med att hämta dem från butiken. Detta eftersom vitvaror normalt går in sist i en köksrenovering.

Fastigheter

Designval bör göras tidigt i processen

Posted on

Att göra samtliga designval som ett av de första stegen i din köksrenovering kan vara klokt. När du under processens gång, kanske frustrerad och stressad, behöver göra ett snabbt designval i farten, är risken för ett dåligt val förhöjd. Då det här är både kostsamt och svårt att ändra i ett senare skede, är det bästa att ta alla designbeslut när man i lugn och ro har tid att tänka över dem.

Attraktiva lägenheter

Göra om köket i en hyresrätt?

Posted on

Du som bor i en hyresrätt får göra renoveringar i köket – men det är viktigt att veta vad som gäller!

 1. Kontakta fastighetsägaren

Börja alltid med att kontakta fastighetsägaren eller hyresvärden och förklara att en köksrenovering önskas genomföras och vad detta innefattar. I vissa fall kan hyresvärden ge ett direkt svar och i vissa fall kan de behöva komma till lägenheten för att tydligare avgöra om renoveringen får tillåtas eller inte.

 1. Återställa till tidigare skick

Generellt får en köksrenovering genomföras om köket kan återställas till tidigare skick den dagen då personerna flyttar därifrån. Att exempelvis sätta upp kakeldekor och byta knoppar på köksluckorna är enkla, men effektiva, åtgärder för att skapa ett snyggare kök. Det är också mycket enkelt att återställa i efterhand.

 1. Hyresvärden ska planera köksrenovering

Som hyresgäst ska man kunna förvänta sig en köksrenovering inom ”en rimlig” tidsperiod. I likhet med att golv och väggar renoveras med fasta tidsintervaller så sker köksrenovering med ett fast tidsintervall. Önskas en större renovering av köket är därför första steget att kontrollera när detta är inplanerat.

 1. Förhandla en egen lösning

Det brukar vara svårt att förhandla fram egna lösningar med stora fastighetsägare. De håller sig helst till den plan som gäller för samtliga bostäder. Är det en mindre fastighetsägare kan däremot egna lösningar vara ett alternativ.

Hyresgästen kanske får göra köksrenovering helt efter egna önskemål bara hyresvärden får välja vilka hantverkare som ska utföra jobbet. Därefter hamnar kostnaden antingen på hyresgästen, hyresvärden eller en fördelning mellan dem. Vilken som tar kostnaden beror delvis på vilket behov av renovering som finns.

 1. Öppna upp väggar

Att öppna upp en vägg klassas som ett ”större ingrepp” vilket sällan godkänns av fastighetsägaren. Samtidigt kan det vara ett sätt för fastighetsägaren att öka värdet och göra lägenheten mer attraktiv. Det gäller inte minst de äldre bostäderna med mycket små kök. Att då ta bort en vägg skapar en öppnare och ljusare planlösning, något som allt mer blir vanligt.

 1. Höjd hyra?

Får hyresvärden höja hyran om de genomför och bekostar en köksrenovering? Både ja och nej. Hyreshöjning får enbart ske vid en renovering som höjer bostadens standard. Skulle luckor och vitvaror bytas ut till liknande kvalité kan alltså inte någon hyreshöjning ske.

Det är däremot extremt vanligt att standarden höjs både vid en köksrenovering och badrumsrenovering vilket därmed innebär högre hyror. Byte av tapet, samt slipning av golv, i vardagsrum och sovrum klassas däremot inte som standardhöjningar.