ElinstallationElsäkerhet

Anlita elektriker för att utföra elinstallationer 

Posted

Att välja elektriker för att utföra en elinstallation är ett viktigt beslut. El är så pass grundläggande i dagens samhälle och att den installeras korrekt med hög elsäkerhet, det är viktigt för att vi ska kunna leva som vanligt. Så länge du väljer en elektriker som har behörighet för det jobb du efterfrågar och elektrikern har goda referenser kan du känna dig relativt trygg. Det handlar helt enkelt om att kolla upp företaget innan du ingår avtal. Efter du valt elektriker är det dock vissa andra saker som är viktiga att göra för att säkerställa att elinstallationen genomförs smidigt och utan komplikationer.  

  1. Diskutera projektet och begär avtal

Innan du skriver på något avtal bör du och din elektriker diskutera vad som ska utföras. Gå igenom alla moment som ska utföras och var så ärlig som möjligt med din elektriker. När du och din elektriker är överens och har full koll på vad som ska göras ska all information sammanställas i ett avtal. Avtalet ska inkludera alla detaljer kring arbetet som ska utföras, vilket pris ni bestämt, en tydlig tidsplan för projektet samt vem som ansvarar för vad under projektet. Skriv inte på avtalet förrän du läst igenom det ordentligt och förstår avtalet till fullo. Om du stöter på någon formulering i avtalet du inte förstår ska du absolut inte ignorera det, fråga istället vad de menar. Det är bättre att vara på den säkra sidan så du vet vad du går med på. 

  1. Dokumentation

Dokumentationen är oerhört viktig vid elarbete. Be din elektriker om att dokumentera sitt arbete och märka upp elanläggningen allt eftersom. Efter slutfört arbete ska du få all dokumentation och spara den 

  1. Prata med din elektriker

När det handlar om ett så pass stort projekt som en elinstallation är det oerhört viktigt att du som uppdragsgivare är transparent och ärlig med din elektriker. Försök inte dölja eventuella elfel eller brister i din bostad. Berätta all relevant information om din bostad så din elektriker kan utföra sitt arbete på ett säkert och korrekt sätt. Om du glömmer att delge viss information finns det en risk för att arbetet inte utförs på rätt sätt och att resultatet inte blir tillförlitligt eller det ni kommit överens om. 

  1. Efter slutförd elinstallation

Efter din elektriker slutfört din elinstallation och lämnat över dokumentationen för arbetet ska du spara den på en säker plats. Dokumentationen kan vara användbar om det dyker upp några fel i efterhand. Det blir ditt bevis på att elinstallationen utförts av en fackman.