Attraktiva lägenheterFastigheterKöksplanering & BadrumsrenoveringKostnader för arbeten

Juridiska aspekter av en begravning

Posted

Det finns många juridiska aspekter att ta hänsyn till när du förlorat en närstående. Det gäller både om den avlidne var bosatt och dog i Sverige lika väl som om personen avled utomlands. Det lättaste sättet att få ordning på allt som har med de juridiska aspekterna att göra är att ta hjälp av en begravningsbyrå. Nedan kan du läsa mer om vilka juridiska aspekter som du måste komma ihåg att prata med begravningsbyrån om.

Försäkringar

En av de viktigaste aspekterna som du som anhörig måste komma ihåg att göra är att säkerställa vilka försäkringar den avlidne hade. Dessutom måste du eventuellt ändra försäkringar över era tidigare gemensamma tillgångar, om allt har tillfallit dig. Om du tar hjälp av en begravningsbyrå så kan de guida dig igenom hela processen och se till att allting går rätt till med din bouppteckning. Exempelvis kan de tillsammans med dig göra en försäkringsutredning för att säkerställa att den avlidne inte tecknat några försäkringar som du inte känner till. Några exempel på försäkringar som den avlidne kan ha tecknat utan att du som anhörig kände till dem är försäkringar via ett fackförbund eller den avlidnes arbetsgivare.

Du kan också få hjälp med att reda ut hur du ska anpassa försäkringar som kanske stått i den avlidnes namn tidigare, men som också inkluderat dig. Till exempel försäkringar av en gemensam bostad eller andra tidigare gemensamma ägodelar.

Dödsboförvaltning och bouppteckning

De allra flesta begravningsbyråerna erbjuder bra hjälp och stöd för dig som måste hantera ett dödsbo och en bouppteckning. Om begravningsbyrån själva inte kan hjälpa dig så samarbetar de säkert med en advokatfirma eller jurist som kan hjälpa dig istället. Det kan kännas överväldigande att behöva sätta sig in i alla juridiska delar av en dödsboförvaltning eller en bouppteckning. Det beror främst på att de ser så olika ut från fall till fall.

Det kan både röra sig om försäljningen av ett dödsbo samt hela processen till en försäljning. Exempelvis kan du få stöd genom en begravningsbyrå att hantera allt det den avlidne lämnat efter sig, såsom obetalda räkningar, prenumerationer som måste avslutas och allt däremellan.

Testamenten och arvskifte

En annan juridisk aspekt som ofta kan vara ganska krånglig att sätta sig in i som anhörig är vad arvskifte innebär och hur ett testamente ska läsas. Det här kan du också få hjälp med att reda ut hos de allra flesta begravningsbyråerna.

Generellt innebär ett testamente och ett arvskifte delvis samma sak, båda är skriftliga dokument som på ett eller annat sätt förklarar hur ett arv ska fördelas. Det finns förstås fall där båda dokumenten saknas och då kan det bli svårt att juridiskt reda ut vem som har rätt till vad.